Zastosowanie multimediów w sektorze energetycznym

 In Bez kategorii

Multimedia są ważnym narzędziem w organizacjach, w tym także w sektorze energetycznym. Nowoczesne technologie spełniają funkcje informacyjne, pomagają monitorować procesy, ale też usprawniają zarządzanie kryzysowe, istotnie wpływając na bezpieczeństwo pracowników w firmie.        

Dlaczego spółki energetyczne decydują się na wprowadzenie technologii dotykowych w działach AV? Ze względu na oczywiste usprawnienia pracy, ale też ulepszenie jakości zarządzania kryzysowego, a co za tym idzie – podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i ciągłości działania w tak newralgicznym obszarze, jakim jest sektor energetyczny. Control room wypełniony ścianami złożonymi z wielu ekranów czy multimediami z technologią dotyku to jeszcze wyższy poziom monitorowania procesów, zarządzanie danymi i ruchem z szerszej perspektywy, więc także podejmowanie trafnych decyzji. Decyzji, które przekładają się na efektywność, wspomniane już bezpieczeństwo, ale też oszczędności w firmie.   

Technologie dotykowe w sytuacjach kryzysowych – szybka reakcja, większe bezpieczeństwo

Szybkość przekazywania informacji o sytuacjach kryzysowych i sprawna reakcja w przypadku incydentów mają realny wpływ na bezpieczeństwo pracowników w sektorze energetycznym. Multimedia usprawniają zarządzanie zdarzeniami: pozwalają na stałe monitorowanie zachodzących procesów i ruchu pracowników. Dają więc możliwość zarejestrowania powstałego niebezpieczeństwa i natychmiastowej interwencji.

Nowoczesne technologie pojawiają się np. w postaci video ściany z nakładką dotykową (V-WALL), gdzie kilka bezszwowych monitorów tworzy wielkoformatowy ekran i pozwala na jednoczesne wyświetlanie widoku z wielu miejsc, usprawniając obserwowanie incydentu i wprowadzenie odpowiednich procedur. Konstrukcja może służyć do wskazania drogi ewakuacji i przeprowadzenia akcji ratunkowej. Co istotne, można skorzystać z gotowych rozwiązań dotykowych (V-WALL) lub wykorzystać „zwykły ekran” i dodać do niego możliwość obsługi dotykiem dzięki specjalnej nakładce (V-SKIN)

Multimedia w sektorze energetycznym – przykład kopalni miedzi

Taki projekt zrealizowano między innymi dla kopalni miedzi – istniejąca ściana video złożona z 4 monitorów bezszwowych 46” w konfiguracji 2 × 2 została wyposażona w nakładkę dotykową o przekątnej 92”. W tym celu istniejącą konstrukcję uzupełniono o specjalnie zaprojektowanie uchwyty montażowe.

Przykładem wykorzystywania multimediów w codziennej pracy są także indywidualne ekrany zamontowane w centrum monitorującym ruch. Dedykowane uchwyty na biurka, zaprojektowane zgodnie z potrzebami biura i obsługujących je pracowników, pozwoliły tak dostosować monitory (i złożone z nich systemy wielomonitorowe), żeby nie tylko jak najlepiej spełniały swoje funkcje, ale też służyły lepszej ergonomii pracy. Właściwa odległość ekranu, odpowiedni kąt nachylenia, możliwość swobodnego sterowania ekranem. To większy komfort dla użytkowników, którzy obsługują ekrany przez wiele godzin. Komfort, który przyczynia się do poprawy jakości ich pracy, ale także wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmy i jej pracowników przez zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i stałą obserwację wskaźników bezpieczeństwa (np. poziomu tlenu pod ziemią czy działania czujników metanu lub innych gazów palnych).

V-TOTEM i V-WALL – reklama i informacja

Multimedia w sektorze energetycznym to nie tylko zarządzanie kryzysowe. Urządzenia interaktywne spełniają też funkcje reklamowe i informacyjne. Totemy V-TOTEM ustawione w przestrzeniach dostępnych dla gości i kontrahentów mogą wyświetlać informacje o firmie. Podobną rolę mogą odgrywać także ściany V-WALL – wielkoformatowe ekrany, które spółka może wykorzystać zarówno do autopromocji – np. montując je w lobby siedziby głównej, jak i do prezentacji materiałów marketingowych i wyświetlania informacji istotnych dla pracowników – np. na firmowych spotkaniach i konferencjach

Recent Posts