Centra Zarządzania Kryzysowego

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Lokalizacja

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

Termin

Październik 2016

Zakres

Wykonanie urządzeń symulatora diagnostyczno-proceduralnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA