Korporacja

Ineos

Lokalizacja

Londyn, UK

Termin

Kwiecień 2016

Zakres

Dostawa i montaż nakładki dotykowej V-WALL OVERLAY 92”

Firma Ineos z sektora naftowego zgłosiła zapotrzebowanie na wyposażenie w dotyk istniejącej ściany video w kofiguracji 2×2 zbudowanej z monitorów bezszwowych 46”. Cały system służy firmie do przeglądania map i strategicznych prezentacji, natomiast w międzyczasie wyświetlane są treści Digital Signage oraz TV.

Videofonika wykonała oraz zainstalowała nakładkę dotykową V-WALL OVERLAY 92”, bez ingerencji w funkcjonujące wcześniej monitory. W ten łatwy i budżetowy sposób odnowiliśmy istniejącą starą ścianę video dodając jej interaktywności oraz zwiększając bezpieczeństwo monitorów poprzez zastosowane szkło V-GLASS.