Videofonika Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia
Nawiguj

Tel. +48 32 714 13 96
Email: biuro@videofonika.pl
Wsparcie techniczne: support@videofonika.pl

Biuro w Dubaju:
JLT, Cluster R
Parkside Retail Level,
Dubai – United Arab Emirates
Tel. +971 58 563 8423
Email: l.krawczyk@videofonika.com

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360887984, NIP: 6282263617, KRS: 0000545410
Kapitał zakładowy: 184 000 PLN wpłacony w całości

0