Zastosowanie multimediów w Centrach Zarządzania Kryzysowego

 In ściany interaktywne, technologie dotykowe

Centra Zarządzania Kryzysowego to miejsca szczególne. Przepływ informacji o zdarzeniach i szybkość reakcji mają kolosalny wpływ na bezpieczeństwo w skali lokalnej i globalnej. Stawką bywa nawet ludzkie życie, więc rozwiązania, które wspierają pracę tych jednostek, są na wagę złota. Multimedialne ekrany dotykowe, videowalle czy symulatory realnie usprawniają zarządzanie zdarzeniami i koordynowanie działań odpowiednich służb. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie.

O sytuacji kryzysowej możemy mówić zarówno w kontekście jednostki czy małej grupy np. w miejscu pracy, jak i kontekście bezpieczeństwa miejscowości, dużego miasta, regionu lub świata. Skala nie ma znaczenia – wiedza o powstałym kryzysie i szybkość reakcji liczą się w przypadku każdego zdarzenia. Natomiast ma znaczenie każda pomoc i każde narzędzie, które pozwala na jak najlepsze zarządzanie zdarzeniami i koordynowanie działań, które mają zapewnić odpowiednią reakcję. Nic dziwnego, że nowoczesne technologie dotykowe znajdują swoje zastosowanie w Centrach Zarządzania Kryzysowego.     

Ekrany dotykowe, videowalle i symulatory – lepsza jakość wiedzy, szybszy czas reakcji

Coraz częściej w miejskich i regionalnych Centrach Zarządzania Kryzysowego montuje się videowalle takie jak V-WALL. Nowoczesne ściany video dają pełny wgląd, ponieważ jednocześnie wyświetlają obrazy z wielu źródeł. Dzięki nim możliwe jest np. kontrolowanie sytuacji w centrum miasta podczas imprezy masowej czy tego, co dzieje się na drogach na danym obszarze. Z kolei ekrany dotykowe (V-SCREENS) pozwalają na szybkie reagowanie, przepływ informacji i koordynację działań odpowiednich jednostek, jak pogotowie, straż pożarna, policja czy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zgłoszenia na numer 112). Rozwiązania multimedialne zautomatyzowały pracę, przez co poprawiły szybkość reakcji, zwiększając szansę na szybkie zażegnanie kryzysu.

Technologie dotykowe w miejscach o dużym natężeniu ruchu

Technologie dotykowe sprawdzają się wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko powstania kryzysu i niebezpieczeństwa spowodowanego czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Videowalle (V-WALL) pojawiają się więc nie tylko w miejskich Centrach Zarządzania Kryzysowego, ale także w miejscach takich jak lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, elektrownie (w tym elektrownie atomowe) czy zakłady karne. To przestrzenie o dużym natężeniu ruchu, w których istotna jest stała obserwacja zachodzących procesów i sprawna reakcja w przypadku zarejestrowania powstałego niebezpieczeństwa. Ponadto video ściany (V-WALL) umożliwiają wskazanie drogi ewakuacji i przeprowadzenie akcji ratunkowej pracowników, gości i osób przebywających w danym miejscu. W zarządzaniu kryzysowym nie bez znaczenia jest także prewencja, dlatego elementem skutecznego przeciwdziałania niebezpiecznym incydentom są wszelkiego rodzaju symulatory.

Symulatory do zadań specjalnych

Z symulatorów opartych na najnowszej technologii na co dzień korzystają też wyjątkowe Centra Zarządzania Kryzysowego, np. wojsko, ale też instytucje badawcze zajmujące się technologią wojskową. Dzięki sprzętom z ekranami dotykowymi (V-SCREENS) powstają narzędzia diagnostyczno-proceduralne, m.in. symulatory przeciwlotniczych zestawów rakietowych, które pozwalają na szkolenie operatorów w warunkach maksymalnie zbliżonych do prawdziwych. W nowoczesne rozwiązania multimedialne wyposażane są również okręty marynarki wojennej czy śmigłowce. Po zdobyciu certyfikatów, ściany video typu V-WALL, mogą zostać zamontowane na okręcie, w centrum dowodzenia oraz służyć jako element systemu zabezpieczeń.

Videowalle, ekrany dotykowe i symulatory zajmują ważne miejsce wśród nowoczesnych technologii dotykowych, zarówno w miejskich Centrach Zarządzania Kryzysowego, jak i miejscach o dużym natężeniu ruchu. Zautomatyzowanie procesów pozwala na sprawne zdobycie maksymalnej wiedzy na temat zdarzenia i przyśpieszenie interwencji, co jest kluczowe zwłaszcza wtedy, gdy celem jest ratowanie ludzkiego życia.

Recent Posts