Videofonika Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia
Nawiguj

Tel. +48 32 714 13 96
Email: biuro@videofonika.pl
Wsparcie techniczne: support@videofonka.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360887984, NIP: 6282263617, KRS: 0000545410
Kapitał zakładowy: 184 000 PLN wpłacony w całości