Centra zarządzania kryzysowego lub strategicznego/ Systemy bezpieczeństwa/Symulatory

symulator_lq

Największe wymagania wobec technologii dotykowych występują tam, gdzie liczy się ludzkie bezpieczeństwo. Zastosowanie wielomonitorowych dotykowych ścian video w centrach zarządzania kryzysowego lub zarządzania bezpieczeństwem obiektów pozwala szybko reagować na sytuacje zagrażające ludzkiemu życiu i zdrowiu. Technologia multi-touch umożliwia jednoczesną współpracę ludzi na jednej powierzchni wizyjnej, co zwiększa szanse szybkiego wykrycia zagrożenia oraz sprawne zapobieżenie niebezpieczeństwu.

Ponadto, wspomagając instytucje rządowe przygotowujemy kompletne symulatory i trenażery. Odwzorowując skomplikowane urządzenia na ekranie monitorów dotykowych wspomagamy edukację studentów, którzy szkoląc się na tego typu symulatorach zostają rzetelnie przygotowani do realnej pracy na „żywym organizmie”

INNE NASZE PRODUKTY